Een compleet programma voor meten en verbeteren

Cyclus360 Health

Cyclus 360 Health staat voor meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Het Cyclus360 Health programma is heel compleet. Om het overzichtelijk te houden, is alles in thema’s verdeeld. Hierbij is aansluiting gezocht bij wat in het Kwaliteitskader gevraagd wordt, zodat gemakkelijk de koppeling gemaakt kan worden naar het kwaliteitsplan.

Door gebruik te maken van op maat gemaakte dashboards en rapportages wordt continu inzichtelijk gemaakt wat goed gaat; en waar eventuele verbeterpunten liggen. Een compleet traject voor kwaliteitsverbetering. Teams kunnen zelf aan de slag met verbeteracties.

Cyclus 360 Health biedt betrouwbare onderzoeken die zich hebben bewezen in de praktijk op het gebied van bijvoorbeeld:

  • Klanttevredenheid
  • Medewerkerstevredenheid
  • Audits
  • Merkbeleving
  • Productbeleving

Pilot: Gratis 3 maanden Cyclus360 Health

Wat zou u willen weten om de kwaliteit te kunnen verbeteren, om fijner te kunnen werken of … wat zou u nog meer willen weten?

Start dan nu met de gratis pilot van Cyclus 360 Health. Met deze pilot krijgt u het volgende:

  • Uitvoeren van één interactief onderzoek naar keuze uit de Onderzoeksbieb
  • Maximaal 500 respondenten
  • Looptijd onderzoek 3 maanden
  • Rapportage met de resultaten van het onderzoek
  • Evaluatie van het uitgevoerde onderzoek

Na de pilot beslist u of u verder gaat met Cyclus360 Health en een abonnement afsluit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Wij laten u graag alle mogelijkheden zien, zodat u zelf kunt bepalen of de OMApp en Onderzoeksbieb met alle gevalideerde onderzoeken iets voor u is. 

info@omapp-advies.nl
06 38 32 28 92

Volg ons

Realisatie: Pica2Studio