Hoe bereid u zich voor op toezicht van de IGZ?

Hoe weet u of de zorg goed en veilig is?

De inspectie houdt intensief toezicht op de (verpleeghuis)zorg. Niet alleen de zorg moet van goede kwaliteit en veilig zijn, de cliënt en zijn wensen moeten daarbij centraal staan.

De inspectie kijkt of de basiszorg op orde is. Het gaat daarbij over thema’s als medicatieveiligheid, hygiëne en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Omdat goede zorg ook gaat over aandacht, welzijn en het geven van “liefdevolle zorg” is de inspectie haar toezicht gaan uitbreiden en heeft persoonsgerichte zorg een plek binnen haar toezicht.

Hoe weet u nu zelf als organisatie of de zorg die gegeven wordt kwalitatief goed en veilig is? Is de basis op orde? Wordt er persoonsgerichte zorg gegeven? Vragen die elke zorgorganisatie die goede zorg wil leveren zichzelf regelmatig stelt.

Voor alle inspectie veiligheidsthema’s hebben we zelfaudits ontwikkeld die de medewerkers direct en continu inzicht geven in de risico’s en de beheersing daarvan. Bij zorgorganisatie Vredewold worden de medicatie audits met een tablet uitgevoerd door zorgmedewerkers. De rapportage is na de meting beschikbaar, waardoor de eventuele verbeteracties snel opgepakt kunnen worden. Kwaliteit en veiligheid is daarmee “van de teams”. Bij eventueel inspectiebezoek heeft de organisatie zelf al goed zicht op de normen waaraan wel en (nog) niet voldaan wordt. Bovendien kan de organisatie aantonen hoe kwaliteit en veiligheid geborgd zijn binnen de organisatie.

Wilt u ook weten of de zorg binnen uw organisatie op orde is? Wilt u ook voorbereid zijn op een inspectiebezoek? Of heeft u vragen over de medicatie audit, de BOPZ audit, de hygiëne audit of een ander inspectiethema, neem dan contact op met OMApp Advies, via 06-38322892. Ook kunt u bij ons terecht voor alle tevredenheidsmetingen, zodat u weet hoe uw cliënten de zorg ervaren en waar eventuele verbeterpunten liggen.

info@omapp-advies.nl
06 38 32 28 92

Volg ons

Realisatie: Pica2Studio