Met een audit controle en zicht op procedures én bewustwording bij iedereen

Audits in de zorg

Met een (interne) zelfaudit wordt door de eigen medewerkers op systematische wijze gemeten of de vastgestelde procedures door iedereen gevolgd worden. De audit kan ook door ons uitgevoerd worden. De rapportages zijn dusdanig dat in één oogopslag te zien is wat goed gaat en welke punten aandacht behoeven. Tevens is in de ontwikkelde methodiek ruimte opgenomen voor het voorstellen van verbeteringen in het proces en procedures.

Daarnaast levert het bewustwording op bij de medewerkers: door er actief mee bezig te zijn, weten ze meteen aan welke normen en afspraken voldaan moet worden. In de praktijk wordt er dan beter op gelet.

 

Onderdeel Onderzoeksbieb

De audits maken onderdeel uit van de Onderzoeksbieb. In deze bibliotheek is een schat van onderzoeken opgenomen, die door en voor de praktijk ontwikkeld zijn én ze voldoen aan de wettelijke normen, zoals het Kwaliteitskader.

Naast de audits treft u er ook alle soorten tevredenheidsonderzoeken aan.

Klaar voor u

Op basis van kennis en jarenlange ervaringen zijn vragenlijsten ontwikkeld voor audits in de zorg. Deze onderzoeken zijn door en door getest en hebben zich in de praktijk bewezen. De volgende audits staan voor u klaar: 

 • Hygiëne en Infectiepreventie
 • Medicatieveiligheid
 • BOPZ
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Zorgleefplan
 • Melding incidenten cliënten
 • Mondzorg
 • AVG/privacy

Deze audits kunt u zelf doen, maar kunnen wij ook, onafhankelijk, voor u uitvoeren.

De voordelen van online audits

 • Eenduidige vraagstelling en antwoordmogelijkheden over de procedures
 • Het is mogelijk om een foto of zelfs een video toe te voegen bij een antwoord: een beeld zegt vaak meer dan woorden.
 • De audit kan zowel op de mobiel, tablet als laptop uitgevoerd worden. Een audit kan dus altijd op elke gewenste locatie uitgevoerd worden.
 • Vereiste handtekeningen kunnen toegevoegd worden zodat er bewijs is dat de ingevulde gegevens geverifieerd zijn.
 • Doordat medewerkers zelf de vragenlijst invullen, werkt dit door in de bewustwording van het hele proces omtrent kwaliteit en veiligheid.
 • De resultaten van de audits worden in één platform opgeslagen zodat vergelijkingen mogelijk zijn: doorgevoerde aanpassingen ter verbetering van de kwaliteit worden zo inzichtelijk. Ook benchmarking met andere locaties of tijdsperiodes wordt op deze manier eenvoudig.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Wij laten u graag alle mogelijkheden zien, zodat u zelf kunt bepalen of de OMApp en Onderzoeksbieb met alle gevalideerde onderzoeken iets voor u is. 

info@omapp-advies.nl
06 38 32 28 92

Volg ons

Realisatie: Pica2Studio