Stap af van de traditionele onderzoeken en begin met MTO nieuwe stijl

Tevreden medewerkers

Mensen die met plezier naar hun werk gaan, zijn productiever, melden zich niet zo snel ziek als ze zich niet zo lekker voelen en ze zijn loyaler aan uw bedrijf.

Om er achter te komen in hoeverre uw medewerkers tevreden zijn of welke punten aandacht behoeven, is het van belang met regelmaat te vragen hoe het met ze gaat en hoe ze denken over verbeteringen. Op basis van onze ervaringen adviseren wij om niet één keer per jaar, vlak voor de eindejaars- of functioneringsgesprekken, een hele lange vragenlijst aan hen voor te leggen.

In de praktijk zien de mensen er tegenop om een dergelijk lange lijst in te vullen. En als ze dan ook nog het idee hebben dat er niets mee gedaan wordt omdat het zo ontzettend veel informatie opvraagt, kunnen de uitkomsten niet representatief zijn. Met één meetmoment per jaar, weet u dan ook niet echt wat er leeft bij uw medewerkers.

De Onderzoeksbieb bevat korte, modulaire onderzoeken. Hiermee wordt het mogelijk voor een werkoverleg in te zoomen op 1 onderwerp, zoals stress, en voelt de medewerker zich gehoord en serieus genomen. In het onderzoek worden meteen handvaten aangereikt aan de medewerker, door middel van een informatieve tekst of een youtube filmpje.

Wilt u:

 • het verzuim preventief verlagen?

 • vermindering van personeelsverloop?

 • verhoging van de omzet en productiviteit?

 • klantvriendelijkheid bevorderen?

Met andere woorden wilt u de beleving van medewerkers meten en beïnvloeden?

Stap dan af van het traditionele medewerkerstevredenheidsonderzoek en kies voor MTO Nieuwe Stijl, waarbij beleving wordt gemeten en medewerkers actief worden uitgedaagd mee te denken over verbeteringen op de werkvloer.

De onderzoeken

De volgende onderzoeken staan klaar in de Onderzoeksbieb, verdeeld naar de vier succesgebieden:

 • De organisatie
 • Het werk
 • De samenwerking en ervaren sociale steun
 • De aansturing/leiding

Afhankelijk van het meetdoel kunt u meerdere of submodules inzetten. Hiervoor kunt u kiezen uit:

 • Het werk
 • De samenwerking en sociale steun
 • Stress- en energiebronnen
 • Leiding/Aansturing
 • De organisatie
 • Psychosociale arbeidsomstandigheden
 • Samenwerking formele en informele zorgverleners
 • Vitaliteit
 • Tevredenheid vrijwilligers

Korter en vaker onderzoek

Met veel succes zijn bij veel bedrijven de kortlopende onderzoeken ingevoerd. Hiermee wordt vaker per jaar een onderzoek uitgevoerd, maar elke keer gericht op één onderwerp. Vaak ook gekoppeld aan actuele ontwikkelingen in het bedrijf, de markt of in de maatschappij.

Door korte onderzoeken in te zetten, is de drempel veel lager om het in te vullen. Als daarnaast de resultaten teruggekoppeld worden in combinatie met aangekondigde maatregelen, zal dit een positieve spiraal in werking zetten. Uw medewerkers zien dat er wat gedaan wordt met hun opmerkingen en zullen bij een volgend onderzoek zeker opnieuw willen meedenken over verbeteringen.

b

Aankomende reorganisatie?

Moet u reorganiseren? En wilt u het aantal gedwongen ontslagen beperkt houden?

Breng met OMApp de werkbeleving van 59-plussers in beeld en verken of ze 50% (minder) willen werken, met 90% behoud van hun inkomen en 100% pensioenpremie doorbetaling.

De resultaten zijn:

 • Uw loon- en verzuimkosten dalen
 • De productiviteit stijgt

Wilt u meer informatie over de behoeftepeiling onder senioren (59-plussers) en de toepassing van de seniorenregeling, neem dan contact met ons op.

Meer informatie Seniorenregeling

Vrijwilligersonderzoek

Bent u benieuwd naar hun ervaring en mening? Of wilt u weten waar uw vrijwilligers zelf mogelijkheden zien?

Wilt u weten wat ze vinden van hun werkzaamheden, werkplezier, aansturing en ontwikkelmogelijkheden? En hoe ze de samenwerking met de medewerkers ervaren? Kies dan voor de modulaire aanpak van OMApp.

De resultaten zijn:

 • Meer vrijwilligers
 • Toename van het aantal uren vrijwilligerswerk
 • Ambassadeurs
 • Verbetering van samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers
 • Toename van de klanttevredenheid

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Wij laten u graag alle mogelijkheden zien, zodat u zelf kunt bepalen of de OMApp en Onderzoeksbieb met alle gevalideerde onderzoeken iets voor u is. 

info@omapp-advies.nl
06 38 32 28 92

Volg ons

Realisatie: Pica2Studio