Cliëntervaring meten met de PREM Wijkverpleging

Vanaf maart 2019 geldt dat aanbieders van wijkverpleging verplicht zijn om cliëntervaringsonderzoek via de PREM vragenlijst uit te voeren, uiterlijk vóór 1 oktober 2019. De PREM Wijkverpleging is een gestandaardiseerde vragenlijst, bestaande uit ongeveer 10 vragen, waarin aan cliënten wordt gevraagd wat hun ervaringen zijn in de lijn met het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Met de uitvraag van de NPS (die ook wel de ‘aanbevelingsvraag’ wordt genoemd), is het mogelijk uw organisatie te benchmarken, zowel tussen teams als met andere organisaties. In een open vraag wordt de mogelijkheid gegeven aan cliënten om complimenten en verbeteringen te noemen.

U bent als zorgaanbieder vrij om te bepalen hoe u de PREM Wijkverpleging uitvraagt, passend bij uw organisatie en cliëntengroep. Opties zijn:

  • Online vragenlijst via een link
  • Schriftelijk via een vragenlijst
  • Telefonische interviews door een belteam
  • Interviews door medewerkers*
  • Een mix van bovenstaande methodes

* Om de onafhankelijkheid van de meting te waarborgen, wordt het laten invullen van de vragenlijst via zorgmedewerkers afgeraden. Indien u ervoor kiest om de vragenlijst via zorgmedewerkers in te laten vullen, dan adviseren wij dit niet te laten doen door de directe zorgverlener van de cliënt.

Voor het uitvragen van de PREM wordt zorgaanbieders dringend geadviseerd om een onderzoeksbureau in te schakelen. Dit in verband met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) waaraan moet worden voldaan én de aanlevering aan de gegevensmakelaar en Zorgkaart Nederland.

Kies voor OMApp Advies, u wordt dan zo veel mogelijk ontzorgd!

Wij zijn gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek in de zorgsector en voeren voor steeds meer zorgaanbieders real-time interactieve tevredenheidsonderzoeken uit. Deze onderzoeksmethode levert bijzonder hoge responspercentages op. Wij hebben veel kennis van en ervaring in het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken en zijn goed op de hoogte van de laatste meetinstructies voor de PREM Wijkverpleging.

 

Hoe gaan wij te werk?

We bespreken eerst uw wensen en stemmen die af op de meest optimale onderzoeksmethode. Als u vragen wilt toevoegen aan de vragenlijst, dan kan dat!
Na het onderzoek ontvangt u van ons een rapportage, gespecificeerd op organisatieniveau, regio- of wijk(team)niveau, waarin u direct, in één oogopslag, kunt zien welke positieve ervaringen cliënten hebben met uw medewerkers en uw organisatie en waar zij nog verbeterpunten zien.

De resultaten van de PREM Wijkverpleging zijn bedoeld voor interne kwaliteitsverbetering en worden daarnaast door OMApp Advies aangeleverd bij de gegevensmakelaar, voor externe verantwoording en publicatie. 

Met de samenwerking met OMApp Advies bent u gegarandeerd van optimaal maatwerk onderzoek. Wij begeleiden u bij het opzetten en uitvoeren van het PREM onderzoek, conform de daarvoor geldende richtlijnen. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem contact met ons op. Wij denken dan met u mee over de uitvoering van het onderzoek.

info@omapp-advies.nl
06 38 32 28 92

Volg ons

Realisatie: Pica2Studio